Renovering av förpikslucka

Under flera säsonger hade jag noterat att det börjat spricka i hörnen på förpiksluckan. Lacken sprack kort efter vårrustningen och jobbet kändes närapå ogjort, och luckan for illa. Vintern 2011 skrapade jag därför ren luckan på all fernissa, och påbörjade reparationsarbetet.

Eftersom långtifrån allt det gamla limmet hade försvagats i skarvarna var det svårt att dela på de olika träbitarna. Istället valde jag att med ett multiverktyg såga i linjen mellan de olika delarna, på sina ställen helt igenom den gamla limningen. De gamla pluggade förskruvningarna lät jag dock sitta kvar, och de borgade på så sätt för att formen bibehölls som tidigare.

Efter att luckan perforerats tillräckligt tejpade jag igen springorna, blandade lättflytligt Epoxylim (utan filler) som jag sprutade in med spruta och lång otäck nål där det var svårt att komma åt. Därefter blandade jag ut med filler, fint mahognyslipdam, och fyllde resterande hålrum.

Efter limningen tog slipning vid, därefter bets (Epifanes egen bets) och sen 8 lager lack. Då man sågar längsmed de olika delarnas kontaktytor på det här sättet ger man onekligen luckan ett något annat utseende med den mörka linjen som markerar limningen. Jag såg dock inga bra alternativ, luckan behövde lagas. Personligen är jag, med undantag för detaljer, nöjd med resultatet. Luckan är nu hel och stabil och bör hålla ett antal år framöver.

Dessvärre hade jag lite ont om tid då jag la de sista lagren lack, och torktiden mellan varven räckte inte riktigt, vilket förmodligen är orsaken till den något vågiga ytan mitt uppe på luckan. Men det skall jag åtgärda till nästa vårrustning.Men trots allt mår luckan mycket bättre nu. De lackerade bilderna är tagna efter upptagningen och allt ser bra ut efter säsongen, inga sprickor mellan delarna – skönt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *