Flexibel koppling – Bullflex

Under vintern 2011-12 hade jag långa och många resonemang med en god vän som också har en Vindö, om hur vi på bästa sätt kunde bli av med irriterande vibrationer från motorn. Kompisen har en Vindö 30. Båda våra båtar hade propelleaxeln fast monterad mellan backslag och genomföringen i skrovet. Då motorn rörde sig, påverkat av varvtal och motorfästenas rörlighet, uppstod alltför ofta mycket irriterande och kraftiga vibrationer. Motorn stod helt enkelt inte stilla eller rätt i förhållande till axelgenomföringen. Efter många och långa funderingar, mätningar och gissningar beslutade vi oss bägge för att satsa på varsin flexibel koppling. Valet föll på Vetus flexibla “Bullflexkoppling”. Kopplingen var aningen dyr, men verkade gedigen och “byggde” lite på såväl längd som bredd. Min kompis valde den mindre varianten (Bullflex, Type 1), bland annat av utrymmesskäl, men jag valde storleken större (Bullflex, Type 2). Kopplingen tillåter en avvikelse på 2 grader på propelleraxeln, vilket gör att motrons rörelser inte blir lika kännbara i skrovet. Trots detta är axeln fortsatt centrerad. Men, det var fråga om milimeterpassning. Kopplingen fick inte bygga för mycket på längden eftersom den då skulle komma för nära axeltätningen. Inte heller fick den ha för stor diameter då den annars skulle ta i skrovet. Efter många om och men lyckades jag få en firma att svarva, fräsa och anpassa för att få det hela att passa.

Här ses hur kopplingen fästs på medbringaren och reduktionsväxeln efter anpassningen. Trots upprepade mätningar kändes det ändå osäkert om det skulle passa då det monterades, det handlade ju om milimeter, i bästa fall någon centimeter.

Då kopplingen väl var monterad i båten satt den perfekt! Med drygt 10 mm till godo i sidled (på vardera sida), och med drygt 20 mm tillgodo på propelleraxeln kändes det som en väldigt lyckad installation. Ljud- och vibrationsnivån är också kraftigt förändrad till det bättre. Nu viner det snällt under durken om den annars lite ljudliga tvåcylindriga MD11:an. Men, jag tycker att det vibrerar lite mycket då man kommer över 2000 varv/minut. Jag tror att det kan ha med motorfästena att göra, allternativt att jag inte har dragit Bullflexens klämkoppling med momentdragare. Det skulle kunna ge obalans. Jag hoppas få ordning på detta tidigt under säsongen -13 då jag sjösatt och kan testa och provköra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *